Oferta dla firm

Rozwój firm, ich działalność inwestycyjna czy też bieżące utrzymanie działalności operacyjnej mogą być wspieranie przez finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Bez względu na cel produktu finansowego kluczowe jest znalezienie odpowiedniej formy finansowania dopasowanej do potrzeb danej firmy. Wybór spośród kredytów inwestycyjnych, konsolidacyjnych czy leasingów powinien być poprzedzony analizą sytuacji finansowej, długości działania na rynku jak również perspektywami rozwoju. Proces doboru odpowiedniego produktu oraz przejścia przez procedurę jego pozyskania jest złożony, jednak nie niemożliwy. Pomocną dłoń wyciąga ekspert kredytowy, który stanowi ważne wsparcie w tym procesie i w wielu przypadkach jego udział skutkuje pozytywną decyzją kredytową.

Kredyt konsolidacyjny

 • Masz zbyt wiele zobowiązań w różnych bankach?
 • Potrzebujesz wsparcia, aby utrzymać płynność finansową w firmie?
 • Masz zbyt duże koszty różnych produktów finansowych?

Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem dla Ciebie

Kredyt konsolidacyjny polega na konsolidacji, czyli połączeniu wielu zobowiązań kredytowych (ratalnych lub/i obrotowych) w jeden kredyt z niższą ratą i bardzo często niższymi kosztami obsługi. Jednocześnie wydłużeniu ulega też okres kredytowania. Pozwala on odciążyć przedsiębiorstwo i ustabilizować jego sytuację finansową. Przed dokonaniem konsolidacji sprawdzamy warunki spłaty starych pożyczek – czy są one korzystne i czy opłaty z tym związane nie przewyższą korzyści finansowych z zaciągnięcia zobowiązania łączonego. Kredyt konsolidacyjny może być zabezpieczony hipotecznie, dzięki czemu oprocentowanie kredytu może być znacznie niższe niż w przypadku kredytu bez takiego zabezpieczenia.

Korzyści:

 • ustabilizowanie lub odzyskanie płynności finansowej firmy,
 • jedna niższa rata i wydłużony okres kredytowania,
 • uporządkowanie i ułatwienie dokonywania jednej płatności,
 • poprawa dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwie,
 • obniżenie kosztów obsługi kredytu (np. poprzez generowanie odsetek w kilku produktach finansowych).

Korzyści:

 • możliwość zaliczania rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, czyli płacenia mniejszych podatków,
 • dostępność, brak zabezpieczeń, uproszczone procedury,
 • niewielki wkład własny (czasami wręcz zerowy),
 • możliwość leasingowania nowych jak i używanych przedmiotów,
 • brak wysokich wymagań co do zdolności kredytowej.

Leasing dla firm

 • Potrzebujesz nowych środków trwałych w swojej firmie?
 • Nie stać Cię teraz na kredyt inwestycyjny, a chcesz rozwijać swoją firmę?
 • Nie masz wystarczającej zdolności kredytowej?

Leasing jest doskonałym produktem dla Ciebie.
Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą dokonać zakupu środków trwałych bez konieczności zaciągania zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego. Leasing polega na tym, że firma leasingowa przekazuje samochód do odpłatnego używania przez określony czas w zamian za zapłatę rat leasingowych. Leasingować można większość sprzętów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a (najpopularniejszy jest leasing samochodów). Możesz skorzystać z oferty leasingu operacyjnego jak i finansowego.

Kredyt inwestycyjny

 • Potrzebujesz środków na rozwój firmy?
 • Chcesz sfinansować budowę lub zakup nieruchomości?
 • Planujesz zwiększyć majątek rzeczowy Twojej firmy?

Opcja kredytu inwestycyjnego jest najlepsza dla Ciebie.

Kredyt inwestycyjny umożliwia szerokopojęty rozwój firmy. Polega na finansowaniu nakładów prowadzonej działalności gospodarczej, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego firmy, zakup lub budowa nieruchomości czy też refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Korzyści:

 • stanowi istotne wsparcie w rozwoju firm,
 • okres spłaty jest dostosowany do specyfiki inwestycji oraz działalności,
 • do wyliczenia zdolności kredytowej bierze się pod uwagę również przychody z inwestycji,
 • możliwość finansowania wielu celów inwestycyjnych,
 • pomocny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków europejskich.

Korzyści:

 • dowolność celu przeznaczenia środków,
 • uproszczona procedura udzielania,
 • elastyczność w wypłacie środków (w ramach transz lub w całości)

Kredyt ratalny

 • Potrzebujesz środków finansowych na dowolny cel przy minimum formalności?
 • Chcesz zainwestować ale i wesprzeć bieżącą działalność?
 • Potrzebujesz możliwie prostej i łatwej formy wsparcia?

Środki z kredytu ratalnego można przeznaczyć na dowolny cel – zarówno bieżącą działalność firmy jak i inwestycje.

Kredyt na rachunku bieżącym

 • Potrzebujesz wsparcia w bieżącej działalności Twojej firmy?
 • Szukasz prostych i wygodnych rozwiązań finansowania działalności?
 • Nie chcesz być ograniczany celem przeznaczenia środków?

Kredyt w rachunku bieżącym jest dla Ciebie świetnym rozwiązaniem.
Kredyt w rachunku bieżącym to limit kredytowy udzielony w koncie firmowym, w formie dozwolonego debetu. Można je wykorzystać w dowolnym czasie i przeznaczyć na dowolny cel (związany z bieżącą działalnością) – przy czym limit kredytowy zwiększa saldo dostępnych środków.

Korzyści:

 • dowolność celu przeznaczenia środków (bieżąca działalność),
 • odsetki naliczają się tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • limit kredytowy w firmowym rachunku bankowym – szybki i łatwy dostęp do przyznanych środków,
 • debet jest spłacany automatycznie każdym wpływem na konto.

Zapytaj o pozostałe instrumenty finansowe

Porozmawiajmy

Z chęcią wsłucham się w Państwa potrzeby dokonując wstępnej diagnozy przy dobrej kawie. Moim obszarem działania jest województwo kujawsko-pomorskie. Możliwe są również dla mnie spotkania online. Zapraszam do rozmowy i kontaktu, abym mógł poznać marzenia i cele, które będziemy wspólnie realizować.

Wysyłając zapytanie, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów rozpatrzenia wiadomości i odpowiedzi na nią. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y w szczególności, iż: administratorem danych osobowych jest Roland Jankowski przetwarzanie danych następować będzie na zasadach szczegółowo opisanych Polityce Prywatności; mam w szczególności prawo: dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody (bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem) i wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości