Kontakt

Porozmawiajmy

Z chęcią wsłucham się w Państwa potrzeby dokonując wstępnej diagnozy przy dobrej kawie. Moim obszarem działania jest województwo kujawsko-pomorskie. Możliwe są również dla mnie spotkania online. Zapraszam do rozmowy i kontaktu, abym mógł poznać marzenia i cele, które będziemy wspólnie realizować.

Wysyłając zapytanie, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów rozpatrzenia wiadomości i odpowiedzi na nią. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y w szczególności, iż: administratorem danych osobowych jest Roland Jankowski przetwarzanie danych następować będzie na zasadach szczegółowo opisanych Polityce Prywatności; mam w szczególności prawo: dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody (bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem) i wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości